☰ உள்ளே....

π = 3.1415.... (Pi).


சென்ற பதிவில் φ (PHI) பற்றி பார்த்தோம் அதே பெயரில் நமக்கு நன்கு தெரிந்த மற்றொன்றைப் பற்றியும் பார்த்துவிடலாம். φ போல இதற்கு தெய்வீகசமதன்மை எல்லாம் கிடையாது. ஆனால் வட்டத்தின் சுற்றளவை அளக்க இந்த குறியீட்டை கணிதத்தில் அடிக்கடி பயன்படுத்தி வாத்தியாரிடம் அடி-கடி வாங்கியிருப்போம் அவ்வளவுதான். வழக்கம்போல நல்லநாள், நல்ல நேரம், இராகுகாலம், எமகண்டம் எல்லாம் பார்த்து கிரேக்கர்கள் இதற்கும் பெயர் வைத்தனர். வட்டத்தினை அளக்க உதவும் பெரிமீட்டர் என்ற அளவின் கிரேக்க வார்த்தையான "περίμετρον " (Periphery) என்பதின் முதல் எழுத்தை π (Pi) என இதற்கு செல்லமாக பெயர் சூட்டினர்.

முதன்முதலாக சீனர்கள் இந்த π ன் மதிப்பிற்கு சற்று குத்துமதிப்பான ஒரு அளவைக் கொண்டு வட்டத்தினை அளந்து வந்தனர். பிறகு பாபிலோனியர்கள் ஓரளவுக்கு நெருக்கமாக பயன்படுத்தினர். கிரேக்கர்களின் கட்டிடக்கலைக்கு தேவைபட்டபோது இந்த π பாப்புலரானது. ஆர்கிமிடிஸ், ஐசக் நீயூட்டன், போன்ற பல அறிஞர்கள் இந்த π யை கொத்துபரோட்டா போட்டு அதன் மதிப்பை ஆராய்ந்தனர், ஆனால் கி.பி 499- ல் வாழ்ந்த இந்தியரான ஆரியபட்டாதான் மிகத் துள்ளியமாக கணித்தார். அவர் கணித்த மதிப்பான 3.1415 (22/7) என்பதைத்தான் நாம் தற்போது பயன்படுத்தி வருகிறோம். கணிதம் மட்டுமல்லாமல் இயற்பியல், காந்தவியல், எந்திரவியல், புள்ளியல் என வெகுவாக பயன்படுத்தபடும் இந்த π சிறப்புக் குறியீடகக் கருதப்படுகிறது. இதற்கு பெருமை சேர்க்க மார்ச் 22 ஆம் தேதியை Pi Day (π தினம்) என மேற்கத்திய நாடுகள் கொண்டாடி அதற்கு மரியாதை செலுத்துகின்றனர். தற்போது இருக்கும் நவீன தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டு பையின் மதிப்பை பலரும் முடிந்தவரை துள்ளியமாக கணக்கிட முயற்சி செய்துள்ளனர் அவர்களில் "John Von Neumann " என்பவர் 2037 இலக்கங்களைக் கொண்டு π-ன் மதிப்பை கணித்து வருங்கால கணித மேதைகளுக்கு மீதியை கண்டுபிடிக்க பிள்ளையார் சுழி போட்டுள்ளார். அவர் கணித்த π -யின் மதிப்பு 

3.1415926535 8979323846 2643383279 502884197169399375105820974944 592307816406286208998628034825 3421170679 82148086513282306647 093844609550582231725359408128 48111745028410270193 8521105559 6446229489 5493038196 4428810975 66593344612847564823 3786783165 271201909145648566923460348610 454326648213393607260249141273 724587006606315588174881520920 962829254091715364367892590360 011330530548820466521384146951 941511609433057270365759591953 092186117381932611793105118548 0744623799 62749567351885752724 891227938183011949129833673362

(ஒரு நிமிடம் இருங்கள் மூச்சுவிட்டுக் கொள்கிறேன்)

440656643086021394946395224737 190702179860943702770539217176 293176752384674818467669405132 000568127145263560827785771342 757789609173637178721468440901 224953430146549585371050792279 689258923542019956112129021960 864034418159813629774771309960 518707211349999998372978049951
059731732816096318595024459455 3469083026 4252230825 3344685035 261931188171010003137838752886 587533208381420617177669147303 598253490428755468731159562863 882353787593751957781857780532 171226806613001927876611195909 2164201989.............. முடியல...