இடுகைகள்

March, 2012 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
☰ உள்ளே....

Cast Away (சினிமா).

படம்
வாழ்க்கையில் என்றாவது தொலைந்ததுண்டா? (காதலியின் கடைக்கண் பார்வையில் என்று கப்சா விடக்கூடாது) சிறுவயது திருவிழா கூட்டங்கள் மற்றும் மொழிதெரியாத ஊர்களில் சிலசமயம் மாட்டிக்கொண்டு வழி தெரியாமல் விழித்த அனுபவம் அனைவருக்கும் இருக்கும். அதிலிருந்து ஏதோவொரு நம்பிக்கையுடன், யாரோ ஒரு துணையுடன் மீண்டு வந்திருப்போம். இவைகள் இல்லாமல் யாருமற்ற தனி தீவில் நம்மை கொண்டுவிட்டால் நாம் என்ன செய்வோம்? அப்படி, ஒரு விபத்தில் சிக்கிக்கொண்டு தனி தீவில் தஞ்சமடையும் ஒருவனின் வாழ்வியல் போராட்டமே இந்த திரைப்படம் "Cast Away".