☰ உள்ளே....

இரண்டு நிமிட நட்பு.

எக்ஸ்யூஸ்மி பாஸ் தீப்பெட்டி இருக்கா?

டாஸ்மாக் பாரிலும் தியோட்டரிலும் கிடைக்கும் அந்த இரண்டு நிமிட நட்பு அலாதியானது.