☰ உள்ளே....

ஏதாவது இருக்கக்கூடும்.வேலை-வெட்டி, வெட்டி-வேலை எதுவும் இருக்காது, பெரிதான தேடுதலோ ஐன்ஸ்டீன் ஆராய்ட்சியோ தொடராது, கடந்தகால நினைவுகளோ, எதிர்கால திட்டங்களோ எதுவும் அலையடிக்காது - தெளிந்த நீரோடை போல, நுரைத்துப் பொங்காத பீர் போல, யாருமற்ற தனியறையில் ஓடும் கடிகாரமுள் போல, நெரிசலற்ற இரவுப் பயணத்தைப் போல, மதியம் தூங்கும் மனைவியைப் போல, சீரியல் ஓடாத வீடு போல - சிலசமயம் மனம் அமைதியாக இருக்கும் அந்த தருணங்களில் அடியேன் கேட்கும் பாடல்கள் இவை. கேட்பது மட்டுமில்லாமல் அந்த அழகான அமைதியை சீர்குலைப்பது போல பாடவும் செய்வதுண்டு (நம்ம குரல்வளம் அப்படி). எத்தனையோ பாடல்களை கேட்டாலும் சில பாடல்களை மட்டுமே நாம் உதடுகள் முணுமுணுக்கும் அதற்கு என்ன காரணம் என ஆராய்ந்தால் எதுவுமே இருக்காது என்பதுதான் நிதர்சனமான உண்மை. இந்த பாடல்களும் அந்த வகைதான் ஏன் பிடிக்கும் என்றால்? - ஏதாவது இருக்கக்கூடும்.

Love Yourself - Justin Bieber.

I'm Yours - Jason Marz.

Just The Way You - Bruno Mars.

Let me Love You - Justin Bieber.

Not so Perfect - Johnnie Guilbert.