☰ உள்ளே....

இது? எது? அது? (ஹோட்டல் ஃபீலிங்)..


சாம்பார் எது? 
ரசம் எது?
புளிக்குழம்பு எது?
அது பொறியல்!
இது மோர்!
இது பாயாசம்!
- என கிண்ணத்தில் எழுதிவைப்பது உத்தமம்.

இது? எது? அது?
தெரியாமல் தடுமாறிப்போகிறது
ஃபுல்மீல்ஸ் ஹோட்டல் பசி.