☰ உள்ளே....

வழிவிடுங்கடா பசிக்கிறது..

பெரும் பசியோடு சாப்பிட கைக்கழுவ நிற்கையில், ஹோட்டல் வாஷ்பேஷனில் சிலர் பல்லு விலக்கி, முகம்கழுவி சோப்புபோட்டு குளிக்கிறார்கள்..

- வழிவிடுங்கடா பசிக்கிறது..