☰ உள்ளே....

படித்ததில் பிடித்தது.

வாழ்க்கை ஒரு சூதாட்டம். பகடைகள் எப்படி விழும் என்று உனக்குத் தெரியாது. ஆனால் அவை விழுந்தவுடன், உன் காய்களை நீ எவ்வாறு நகர்த்துகிறாய் என்பது உன் கைகளில்தான் உள்ளது.