கடவுள்.

கடவுள் இல்லை என்று சொல்லவில்லை.

இன்று காலையில்தான் அவரை பார்த்தேன்.
சாலையில் அடிபட்ட நாய்குட்டிக்கு தன் கசங்கிய லுங்கியை கிழித்து கட்டுபோட்டுக் கொண்டிருந்தார்..

இந்த வலைப்பதிவில் உள்ள பிரபலமான இடுகைகள்

5 லட்சம் ஆணுறைகள்..

பிரமிடுகள் - சுவார(க)சிய தகவல்.

இணை பிரபஞ்சம்...

பொனொபோ - ஒருலட்சம்விட்ட தாத்தா...

எழுச்சிமி......கு கண்டுபிடிப்பு...