இன்று ஒரு தகவல் (புத்தகம்) .

பால்ய காலங்களில் அதிகாலையில் துயில் எழுப்பும் அரிய குரல் இருவரது. ஆகாசவாணி செய்திகள் வாசிப்பது எனத்தொடங்கும் "சாரோஜ் நாராயணசாமி", ஒரு ஊருல ஒருத்தன் இருந்தான் எனத்தொடங்கும் "தென்கச்சி கோ. சுவாமிநாதன்". என்பதுகளில் பிறந்தவர்களுக்கு மிகவும் பரிசித்தமான இரண்டு குரல்கள். வானொலி (ரேடியோ) என்ற பொக்கிஷம் இருந்த காலத்தில் காலை செய்திகளுக்குப் பிறகு தென்கச்சி பேசத் தொடங்குவார். தினம் ஒரு தகவலை குட்டிக்கதையுடன் தனக்கே உரித்தான நடையில் கருத்துக்களை சாமானியனும் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் அதிகபட்சம் எட்டு அல்லது பத்து நிமிடங்களில் காற்றில் உதிர்த்து விடுவார். அவரது அன்பான கருத்துக்களோடு அன்றைய நாள் தொடங்கும். 


Korean ரொட்டி

Tamil Action movie....

Korean ரொட்டி...
கூட்டு பொறியல், அப்பளம்,வடை,பாயாசத்துடன்.
வாழை இலையில் பரிமாறப்படுகிறது.

வேறவழியில்லை பசிக்கிறது.