இடுகைகள்

January, 2015 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
☰ உள்ளே....

coffee day

Coffee நுரையில Heart வரைந்து 150 ரூபாய் புடுங்கிட்டாங்க.....
5 நாள் தள்ளுவண்டி கடையில சாப்பிட்டு இருப்பேன்.

Night travel.

படம்

Public toilet..

படம்

பயணத்தின் சுவை.

படம்