இடுகைகள்

June, 2014 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
☰ உள்ளே....
படம்
சிறகிலிருந்து பிரிந்த
இறகு ஒன்று
காற்றின்
தீராத பக்கஙங்களில்
ஒரு பறவையின் வாழ்வை
எழுதிச் செல்கிறது,


பிரமிள் கவிதைகள்...

கவிதை

படம்
“கிணற்றுக்குள் மறைந்துகொள்வது
எவ்வளவு எளிதானது.
அதற்கு முன் செய்யவேண்டியது
ஒன்றே ஒன்றுதான்.
பழுத்த இலையாக மாறும்
வித்தை தெரிந்திருக்கவேண்டும்.“
நிலாரசிகனின்“கடலில் வசிக்கும் பறவை”.  கவிதைத்தொகுப்புகள்.......

Silk (புத்தகம்) .

படம்
”திரும்பி வா....இல்லையென்றால் இறந்துவிடுவேன்”

ஈட்டிய பொருள், எடுத்துச் சென்ற பொருட்கள் இவற்றைத் தவிர்த்து அனுபவங்களும் சில மனிதர்களும் மட்டுமே ஒரு பயணத்தின் உண்மையான மிச்சங்கள். அந்த அனுபவங்களும் மனிதர்களும் ஏதோ ஒருவகையில் அடுத்த பயணத்திற்கும் வாழ்க்கைக்கும் முதலீடாகின்றன. இந்த கதையில் வரும் ஹெர்வே ஜான்கர் என்பவனுக்கு அவ்வாறு ஒரு அனுபவம் கிடைக்கிறது. அதன் களிப்பில் மீண்டும் மீண்டும் பயணிக்கிறான். அதன்வழி வாழ்க்கையின் நிதர்சனத்தை கற்றுக் கொள்கிறான். .


எலிவால் தூரிகை....

படம்

எலிவால் தூரிகை....

படம்