இடுகைகள்

July, 2013 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறது
☰ உள்ளே....

செம்மீன்

படம்
கேரள கடற்கரை எத்தனையோ சிறு சிறு மீனவ  கிராமங்களை கொண்டது . கடலுடன் தமது வாழ்க்கையை பினைத்துகொண்ட எளிய மீனவர்கள் வாழும் சேரிகள் அவை. அத்தகைய கிராமத்து கதை செம்மீன்.