லஞ்சமும், ஊழலும்

மிஸ் கிட்ட சொல்லிடாதடா..
இண்டர்வெல்லில் ஐஸ் வாங்கித்தறேன்...........

என்பதில் ஆரம்பிக்கிறது லஞ்சம் ......

அதை வாங்கி

 நக்குவதில் ஆரம்பிக்கிறது ஊழல்.......